+48 NOT

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą
Wyrażam zgodę na przetwadzanie moich danych osobowych. Pełna treść klauzuli

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Panorama Media sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 27, 50-077 Wrocław oraz Spectrum P1 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Łubinowa 1/2, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji tradycyjnej oraz elektronicznej, informacji handlowych od Panorama Media sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 27, 50-077 Wrocław oraz Spectrum P1 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Łubinowa 1/2. Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawiania w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, a nadto oświadczam, iż udzielenie niniejszej zgody ma charakter dobrowolny.
Oświadczam również, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Expander Advisors Sp. z o.o., przekazanych przeze mnie w procesie obsługi oraz zawartych w przedłożonych dokumentach w celach związanych z teraźniejszym oraz przyszłym wykonywaniem usług pośrednictwa i doradztwa finansowego, w tym obejmującym monitoring procesu zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową lub bankiem i związaną z tym koniecznością archiwizacji danych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez Expander usług doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182)  Administratorem Danych Osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00–838), ul. Prosta 69.   
< powrót